Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zakres usług

Kancelaria doradza m. in. w zakresie następujących dziedzin prawa:

  • prawo mieszkaniowe, spółdzielcze i lokalowe w tym obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot jak również pomoc prawna mieszkańcom  w tym sprawy o podwyższenie opłat i czynszu, spory o ustalenie stosunku najmu, eksmisje oraz inne związane z nieruchomościami.

  • prawo gospodarcze, w tym w szczególności obsługa przedsiębiorców m. in. w zakresie: tworzenia spółek (stowarzyszeń i fundacji) jak również rejestracji oddziałów i przedstawicielstw firm zagranicznych w Polsce, przeprowadzenie fuzji, podziałów oraz przekształceń spółek oraz likwidacji spółek, umowy cywilnoprawne związane z działalnością przedsiębiorców oraz sporządzanie wniosków o zmianę w KRS oraz sporów sądowych,

  • prawo cywilne – m. in. sprawy o zapłatę, odszkodowawcze, podział majątku, zabezpieczenie i podział spadku, testamenty, zasiedzenie, służebności, sprawy wieczystoksięgowe, użytkowanie wieczyste, bezpodstawne wzbogacenie, zadośćuczynienie, rozwody,

  • prawo karne w tym prawo wykroczeń oraz karnoskarbowe, postępowanie w sprawach z udziałem nieletnich- reprezentacja Klienta zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego,
  • prawo rodzinne– rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa, alimenty, ustalenie kontaktów, przysposobienie, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, sprawy związane z pełnieniem władzy rodzicielskiej oraz inne sprawy między małżonkami i dziećmi,
  • prawo ubezpieczeniowe- reprezentowanie Klientów w sądowych postępowaniach odszkodowawczych przeciwko ubezpieczycielom lub przeciwko osobom odpowiedzialnym za powstanie szkody, itp.,
  • prawo pracy- umowy o pracę, pracownicze spory prawne m. in. o przywrócenie do pracy oraz odszkodowanie, w tym spory zbiorowe, umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, regulaminy pracy i wynagradzania, bezpieczeństwo i higiena pracy, sprawy związane ze zwolnieniami grupowymi,
  • prawo administracyjne – m. in. sprawy o odszkodowanie, uzyskiwanie pozwoleń budowlanych, reprezentowanie stron we wszystkich etapach postępowania administracyjnego i sądowego przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, 
  • prawo zamówień publicznych.